Huis van Diensten

Daar zit je dan met de handen in je haar.

🍀 Ondernemer

🍀 gedreven

🍀 trots! tot nu……..


Je zit stuk, oververmoeid, depri. Jij wilt weer werkplezier terug!!


Wist je dat de meeste ondernemers, manager én leidinggevenden omkomen in hun werk? Dan heb je echt geen ruimte voor personeelszaken, geldkwesties of gedonder in de zaak. Toch? Wij helpen je daar waar nodig. Terug naar de lol in ondernemen en werkplezier!

Bel ons! tel: 0851306719

Hoe simpel kan het zijn?

 

 

lees verder op deze pagina >

- Uitgelicht -

vandaag

REDACTIE
Dineke Bazuin

info@huisvandiensten.nl

“Samen met of samen zonder”

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Interview met Arnoud Hoogsteen.

 

Arnoud is bestuurder van FNV lokaal en regionaal noord NL. Daarnaast is hij lid agendacommissie SER Noord NL en arbeidsmarkt specialist van “Huis van Diensten”.


Het vraagstuk ‘de inclusieve samenleving’ is inmiddels door vertaald naar oplossingen in het inclusieve bedrijfsleven. Kan het klein MKB of de zelfstandige ondernemer zonder personeel, daar nu een bijdrage aan leveren? Arnoud: ‘Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen‘. Dat heeft consequenties: wij, als ‘normale personen’, zullen anders moeten gaan kijken naar mensen met een beperking. Want, zo is de redenering: ”Een dergelijke cultuurverandering vereist dat iedereen zich bewust wordt van de drempels die gelijkwaardigheid in de weg staan.” En dat het vanzelfsprekend wordt dat mensen met een beperking participeren en een bijdrage leveren.’ Arnoud: Misschien denk je nu: ‘ja, maar dat kan nu toch ook al?’ Er zijn immers scholen voor speciaal onderwijs. Woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. En er is reisassistentie voor mensen in een rolstoel die met de trein reizen. Maar dit zijn geen voorbeelden van inclusie. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.


Bewustwording

Wanneer mensen met een beperking zelf gevraagd wordt naar wat volgens hen de grootste uitdagingen zijn om tot een inclusieve samenleving te komen. Staat bewustwording met kop en schouder op nummer één. We hebben het vaak niet door maar: “In een inclusieve samenleving kan iedereen zelfstandig wonen en onderwijs volgen. Iedereen voelt zich welkom als consument. Heeft iedereen gelijke kansen als werknemer of als ondernemer. Iedereen heeft toegang tot informatie en financiering. En openbare gebouwen en openbaar vervoer zijn voor iedereen toegankelijk.”

In de praktijk betekent dat;

  • Een inclusieve gemeente, een gemeente is waarin iedereen zich welkom voelt.
  • Gebouwen en sportverenigingen (fysiek) toegankelijk zijn voor iedereen.
  • En ‘eigen regie’ betekent dat iedereen zelf beslissingen mag nemen over zijn/haar eigen leven.
  • Mensen bijvoorbeeld zelf beslissen waar ze wonen en met wie, waar ze naar school gaan en hoe ze reizen. Ze hebben recht op ondersteuning, maar beslissen zelf of ze ondersteuning willen en van wie.

Fysieke toegankelijkheid gaat over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen. Kan iemand in een rolstoel overal komen? Is duidelijk aangeven hoe je ergens kunt komen, ook voor blinden? Is er genoeg licht? Zodat slechthorenden goed kunnen liplezen. Is de brievenbus en/of pinautomaat bereikbaar voor de rolstoelgebruikers, etc. Veel van deze toegankelijkheid begint al bij onderwijs. Een school die openstaat voor iedereen, is een inclusieve school. Een inclusieve school gaat ervan uit dat elk kind unieke talenten heeft en waarbij  de school zich aanpast aan behoefte van álle leerlingen. Dit is iets anders dan passend onderwijs. Bij passend onderwijs moet de leerling zich namelijk aanpassen aan de school. Ziet u het verschil?


Werk en inclusiviteit

Mensen met een beperking hebben het recht om, net als ieder ander, hun eigen geld te verdienen met werk dat bij hen past. Ze hebben recht op hulpmiddelen; zoals een aangepaste werkplek of een gebarentolk bij vergaderingen.
Ze mogen niet gediscrimineerd worden; om hun beperking afgewezen worden bij een sollicitatie. En moeten op het werk dezelfde kansen hebben als iemand zonder beperking.

Exclusiviteit in werk

Frans Nijhuis is hoogleraar ‘Inclusieve Arbeidsorganisaties’ aan de Universiteit van Maastricht. Hij definieert ‘exclusiviteit in werk’ als volgt. “De meeste arbeidsorganisaties waren tot voor kort vooral exclusief. Dat wil zeggen dat ze een functiegebouw vormen. Een gebouw dat is gebouwd op werknemers zonder beperking met voldoende, passende opleidingen, diploma’s en werkervaring. Dat is goed te verklaren doordat er op de Nederlandse arbeidsmark, vanuit diverse doelstellingen, door de verschillende regeringen als door werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging gewerkt aan een systeem van wet en regelgeving die mensen met een arbeidsbeperking niet uitsluit. Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die optimaal gebruikmaakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve arbeidsorganisatie is daarom ook in staat om mensen met arbeidsbeperkingen op te nemen en duurzaam in dienst te houden. Ook voorkomt de organisatie dat werknemers met beperkingen voortijdig uitvallen door ziekte of veroudering.”

Economisch belang gaat voor?

“De inzet/inhuur van mensen met een arbeidsbeperking moet natuurlijk wel financieel verantwoord zijn en wel een meerwaarde hebben” ,vinden veel ondernemers en andere werkgevers. Het is belangrijk dat wij ons eerst bewust moeten zijn van het effect van ‘in-group’ versus ‘out-group’. Ook wel bekend als het ‘wij-zij-denken’. Onbewust identificeren we ons met mensen die dicht bij onszelf staan. Die groep begrijpen we. Mensen die ‘anders’ zijn, worden onbewust ingedeeld in de ‘out-group’. Meer afstand, minder begrip, meer uitsluiting.  Als je begrijpt wat dat betekent voor de medemens en dit toch anders wilt benaderen en een eigen bijdrage wilt leveren. Dan kun je zelf heel simpel aan de slag om je eigen bedrijf inclusiever te maken. Want openstaan en willen werken aan inclusiviteit is ook werken aan sociaal maatschappelijke betrokkenheid. En dat is altijd goed voor iedere ondernemer!

Om mee te beginnen:  4 TIPS  om inclusiviteit te bevorderen:

  • Maak inclusiviteit onderdeel van de bedrijfsvisie en zorg voor duidelijkheid: wij staan voor het werven, in dienst nemen/ inhuren en gelijk behandelen van mensen met een beperking.
  • Blijf actief informatie verzamelen over werk en beperking in je eigen netwerk om te monitoren hoeveel mensen jij zelf kent, die met een beperking op de arbeidsmarkt functioneren.
  • Ondersteun de lokale en regionale belangengroepen op het gebied van beperkingen op een manier die bij je bedrijf past. Nodig ze bijvoorbeeld eens uit om je netwerk te vergroten door met elkaar in gesprek te gaan.
  • Daarnaast zijn er ook nog voordelen bij het in dienst nemen: zoals loonkostensubsidie, een no-risk polis bij ziekte, vergoeding voor werkplekaanpassing en job-coaching via het UWV.