Huis van Diensten

Daar zit je dan met de handen in je haar.

🍀 Ondernemer

🍀 gedreven

🍀 trots! tot nu……..


Je zit stuk, oververmoeid, depri. Jij wilt weer werkplezier terug!!


Wist je dat de meeste ondernemers, manager én leidinggevenden omkomen in hun werk? Dan heb je echt geen ruimte voor personeelszaken, geldkwesties of gedonder in de zaak. Toch? Wij helpen je daar waar nodig. Terug naar de lol in ondernemen en werkplezier!

Bel ons! tel: 0851306719

Hoe simpel kan het zijn?

 

 

lees verder op deze pagina >

- Uitgelicht -

vandaag

REDACTIE
Dineke Bazuin

info@huisvandiensten.nl

- Serious business -

- Serious business -

“Samen met of samen zonder”

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Interview met Arnoud Hoogsteen.

 

Arnoud is bestuurder van FNV lokaal en regionaal noord NL. Daarnaast is hij lid agendacommissie SER Noord NL en arbeidsmarkt specialist van “Huis van Diensten”.


Het vraagstuk ‘de inclusieve samenleving’ is inmiddels door vertaald naar oplossingen in het inclusieve bedrijfsleven. Kan het klein MKB of de zelfstandige ondernemer zonder personeel, daar nu een bijdrage aan leveren? Arnoud: ‘Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen‘. Dat heeft consequenties: wij, als ‘normale personen’, zullen anders moeten gaan kijken naar mensen met een beperking. Want, zo is de redenering: ”Een dergelijke cultuurverandering vereist dat iedereen zich bewust wordt van de drempels die gelijkwaardigheid in de weg staan.” En dat het vanzelfsprekend wordt dat mensen met een beperking participeren en een bijdrage leveren.’ Arnoud: Misschien denk je nu: ‘ja, maar dat kan nu toch ook al?’ Er zijn immers scholen voor speciaal onderwijs. Woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. En er is reisassistentie voor mensen in een rolstoel die met de trein reizen. Maar dit zijn geen voorbeelden van inclusie. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.


Bewustwording

Wanneer mensen met een beperking zelf gevraagd wordt naar wat volgens hen de grootste uitdagingen zijn om tot een inclusieve samenleving te komen. Staat bewustwording met kop en schouder op nummer één. We hebben het vaak niet door maar: “In een inclusieve samenleving kan iedereen zelfstandig wonen en onderwijs volgen. Iedereen voelt zich welkom als consument. Heeft iedereen gelijke kansen als werknemer of als ondernemer. Iedereen heeft toegang tot informatie en financiering. En openbare gebouwen en openbaar vervoer zijn voor iedereen toegankelijk.”

In de praktijk betekent dat;

  • Een inclusieve gemeente, een gemeente is waarin iedereen zich welkom voelt.
  • Gebouwen en sportverenigingen (fysiek) toegankelijk zijn voor iedereen.
  • En ‘eigen regie’ betekent dat iedereen zelf beslissingen mag nemen over zijn/haar eigen leven.
  • Mensen bijvoorbeeld zelf beslissen waar ze wonen en met wie, waar ze naar school gaan en hoe ze reizen. Ze hebben recht op ondersteuning, maar beslissen zelf of ze ondersteuning willen en van wie.

Fysieke toegankelijkheid gaat over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen. Kan iemand in een rolstoel overal komen? Is duidelijk aangeven hoe je ergens kunt komen, ook voor blinden? Is er genoeg licht? Zodat slechthorenden goed kunnen liplezen. Is de brievenbus en/of pinautomaat bereikbaar voor de rolstoelgebruikers, etc. Veel van deze toegankelijkheid begint al bij onderwijs. Een school die openstaat voor iedereen, is een inclusieve school. Een inclusieve school gaat ervan uit dat elk kind unieke talenten heeft en waarbij  de school zich aanpast aan behoefte van álle leerlingen. Dit is iets anders dan passend onderwijs. Bij passend onderwijs moet de leerling zich namelijk aanpassen aan de school. Ziet u het verschil?


Werk en inclusiviteit

Mensen met een beperking hebben het recht om, net als ieder ander, hun eigen geld te verdienen met werk dat bij hen past. Ze hebben recht op hulpmiddelen; zoals een aangepaste werkplek of een gebarentolk bij vergaderingen.
Ze mogen niet gediscrimineerd worden; om hun beperking afgewezen worden bij een sollicitatie. En moeten op het werk dezelfde kansen hebben als iemand zonder beperking.

Exclusiviteit in werk

Frans Nijhuis is hoogleraar ‘Inclusieve Arbeidsorganisaties’ aan de Universiteit van Maastricht. Hij definieert ‘exclusiviteit in werk’ als volgt. “De meeste arbeidsorganisaties waren tot voor kort vooral exclusief. Dat wil zeggen dat ze een functiegebouw vormen. Een gebouw dat is gebouwd op werknemers zonder beperking met voldoende, passende opleidingen, diploma’s en werkervaring. Dat is goed te verklaren doordat er op de Nederlandse arbeidsmark, vanuit diverse doelstellingen, door de verschillende regeringen als door werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging gewerkt aan een systeem van wet en regelgeving die mensen met een arbeidsbeperking niet uitsluit. Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die optimaal gebruikmaakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve arbeidsorganisatie is daarom ook in staat om mensen met arbeidsbeperkingen op te nemen en duurzaam in dienst te houden. Ook voorkomt de organisatie dat werknemers met beperkingen voortijdig uitvallen door ziekte of veroudering.”

Economisch belang gaat voor?

“De inzet/inhuur van mensen met een arbeidsbeperking moet natuurlijk wel financieel verantwoord zijn en wel een meerwaarde hebben” ,vinden veel ondernemers en andere werkgevers. Het is belangrijk dat wij ons eerst bewust moeten zijn van het effect van ‘in-group’ versus ‘out-group’. Ook wel bekend als het ‘wij-zij-denken’. Onbewust identificeren we ons met mensen die dicht bij onszelf staan. Die groep begrijpen we. Mensen die ‘anders’ zijn, worden onbewust ingedeeld in de ‘out-group’. Meer afstand, minder begrip, meer uitsluiting.  Als je begrijpt wat dat betekent voor de medemens en dit toch anders wilt benaderen en een eigen bijdrage wilt leveren. Dan kun je zelf heel simpel aan de slag om je eigen bedrijf inclusiever te maken. Want openstaan en willen werken aan inclusiviteit is ook werken aan sociaal maatschappelijke betrokkenheid. En dat is altijd goed voor iedere ondernemer!

Om mee te beginnen:  4 TIPS  om inclusiviteit te bevorderen:

  • Maak inclusiviteit onderdeel van de bedrijfsvisie en zorg voor duidelijkheid: wij staan voor het werven, in dienst nemen/ inhuren en gelijk behandelen van mensen met een beperking.
  • Blijf actief informatie verzamelen over werk en beperking in je eigen netwerk om te monitoren hoeveel mensen jij zelf kent, die met een beperking op de arbeidsmarkt functioneren.
  • Ondersteun de lokale en regionale belangengroepen op het gebied van beperkingen op een manier die bij je bedrijf past. Nodig ze bijvoorbeeld eens uit om je netwerk te vergroten door met elkaar in gesprek te gaan.
  • Daarnaast zijn er ook nog voordelen bij het in dienst nemen: zoals loonkostensubsidie, een no-risk polis bij ziekte, vergoeding voor werkplekaanpassing en job-coaching via het UWV.

- Serious business -

“Zaak van Werkbeleving”

Doen wat bij je past. Het lijkt zo voor de hand te liggen. Je hoort het overal om je heen en jij zou het ook graag willen. Maar hoe pak je dat aan? En hoe weet je wat bij je past? Werk is toch werk en dat is nu eenmaal niet altijd leuk. Toch?

Laat ik eerlijk zijn, 100% rozengeur en maneschijn is het nergens. Maar hoe fijn zou het zijn wanneer je van je werk meer energie krijgt dan nu het geval is? Dat als je opstaat, je zin hebt om aan de slag te gaan. Dat je niet alleen je vrije tijd hoeft te gebruiken voor activiteiten waar je blij van wordt, maar dat je dat plezier ook in je werk ervaart. Dat jij met je positieve energie jouw collega’s ‘aansteekt’ en dat je als team regelmatig in een ‘flow’ werkt.

lees verder……..

- Serious business -

“Hard versus zacht.”

De regels van de arbeidsmarkt; natuurlijk bestaat de arbeidsmarkt niet uit gevoelens en emoties. Wet en regelgeving, stevige normen én waarden bepalen de regels als het over werk gaat. Deze houding is leading op de arbeidsmarkt voor hoe zaken geregeld worden. Hierbij worden emoties, betrokkenheid en de werkbeleving over het algemeen achterwege gelaten.

 

HARD = regels en overeenkomsten. ZACHT= betrokkenheid en beleving. Ze staan vaak tegenover elkaar. Harde zaken daar heb je wat aan, de zachte menselijke sociale zaken zijn vaak minder interessant. Er moet gewerkt en geproduceerd worden. Eerst omzet draaien dan de beloning. Maar toch zijn er verschuivingen te bespeuren. De interesse neemt toe om werken anders en socialer te benaderen en aan te sturen.

 

“Nee, Zelf doen!”

Ieder kind roept op een zekere leeftijd “Nee!  Zelf Doen!”  Wie kent dat niet? Die impuls moeten we vervolgens afleren als we aan het werk gaan. Allemaal spelregels worden  aangeleerd en je moet ook veel afleren, om je volgens de norm in bepaalde omstandigheden te gedragen. En de maatschappelijke waarden bepalen hóe je je moet inzetten. De behoefte aan zelfregie in het werk neemt toe, we willen meer zelf de omstandigheden bepalen, zelf de voorwaarden bepalen. De normen en traditionele waarden veranderen. Werken is en blijft een serieuze zaak. Het draait tenslotte om je levensonderhoud. Werken kan niet meer los gezien worden van de rest van het leven. Door de uitbreiding van de werkmogelijkheden zoals thuis werken, zelf de tijden bepalen, gaan werk en privé steeds meer door elkaar lopen.

Flexibilisering, zoveel vrijheid

Door de flexibilisering en invloed die we steeds meer hebben, lijkt het of alles meer persoonlijk op te lossen is. Maar het blijft wel zaak om waakzaam te blijven opdat werken niet gaat overheersen. Of misschien juist je privé-leven alle tijd opslokt. Want we hebben niet geleerd om zoveel vrijheid te genieten en zelf keuzes te maken. Velen werken daardoor juist meer en harder. Want je wilt de beeldvorming positief houden over jouw inzet, het vertrouwen niet schaden bij je werkomgeving; met een zekere balans in je energiehuishouding, voldoende energie voor vrije tijd en om het werk te blijven doen. Het is zoeken en onderzoeken wat bij jou werkt. Bewust daarmee bezig zijn én jezelf kennen. We hebben nog een hele weg te gaan om de combinatie van werken, vrijheid, verplichtingen, resultaat, gezondheid en inkomens verdienen op elkaar af te stemmen om een prettige en leefbare balans te vinden.